top of page

Ledersupervision 

Få hjælp til at se klart igen

Lederskabets psykologi

Utallige undersøgelser dokumenterer igen og igen, at medarbejderes trivsel er afgørende for produktiviteten på arbejdspladsen, og en stor del af ansvaret for denne trivsel falder tilbage på dig som leder.

Dagens leder ser udfordringer, som den traditionelle leder aldrig mødte. Vi skal være involverede i vores medarbejdere på en ny og mere personlig måde. Vi skal motivere, differentiere vores lederstil alt efter modtager og frem for alt sikre, at medarbejderen føler sig hørt, inddraget og forstået for at sikre, at den daglige trivsel bevares.

Der er dog forbavsende lidt fokus på, hvad det gør ved dig som leder og menneske, at skulle varetage denne form for kontakt og relation til dine medarbejdere.

Skab et personligt lederskab uden at tabe dig selv

_MG_6216SH_edited_edited_edited.png

Få kroppen med ind i dit lederskab

Har du personaleansvar i dit arbejde, og er der noget af det nedenstående, du kan genkende?:

 • At du er gået fra at have en åben dør til en lukket dør?

 • At du mærker svimmelhed, ubehag eller kvalme når du er i kontakt med personale, familie eller venner?

 • At du bliver mere og mere træt, selvom der fysisk ikke skulle være noget i vejen?

 • At du trækker dig fra sociale sammenhænge eller aflyser aftaler, som du ellers plejer at glæde dig til?

 • At du nogle dage håber på at blive syg, så du kan blive hjemme?

 • At du har sværere ved at mærke glæde både på arbejdet eller derhjemme?

 • At du let bliver irriteret – både på familien og på medarbejdere?

 • At du tager dine medarbejderes problemer eller konflikter på dig og føler et stort personligt ansvar for at løse dem?

 • At du føler det som et personligt nederlag, hvis ikke du får dine medarbejdere ”med”, når der skal indføres nye tiltag på arbejdspladsen?

 • At du begynder at overveje, om du overhovedet skal være leder?

 • At du har en følelse af ikke at slå til eller at være god nok?

Hvis du kan genkende et eller flere punkter, så kan det være relevant for dig at få støtte og vejledning til, hvordan du forhindrer, at du ender i en tilstand af stress eller udbrændthed.

Hvad er udbrændthed?
 

Udbrændthed er kendetegnet ved en tiltagende frustration og magtesløshed, som langsomt går over i apati og decideret kynisme. Traditionelt set har udbrændthed fået stor opmærksomhed inden for social- og sundhedsfaglige fag, hvor en stor del af arbejdet består i kontakt til andre mennesker.

I særdeleshed inden for psykolog-faget er det alment, at man sikrer sig supervison, gode og realistiske rammer, klientfri perioder med videre for at forhindre empati-træthed, udbrændthed eller sekundær traumatisering.

Den samme forståelse synes ikke at være udbredt blandt ledere. Men faktum er, at mange og daglige samtaler med medarbejder om deres trivsel, performance og nogen gange også deres privatliv, vil kunne påvirke dig, både som leder og som menneske. 

Lederudvikling gennem supervision

Jeg tilbyder ledersupervision med særligt fokus på disse tilstande og har som noget helt nyt, den tilgang, at vi sammen hos mig træner din egen fornemmelse af din krops tilstand og din evne til at mærke dig selv og dit nervesystem.

 Det at kunne mærke sit nervesystem og sin kropslige tilstand, vil du kunne bruge som et daglig redskab og en vedvarende støtteforanstaltning, til at varetage dit arbejde og til at forhindre langvarig stress og udbrændthed.

                                          

Jeg tilbyder to forskellige typer af ydelser særligt rettede mod dig som leder:

Ledertjek – 75 min

En enkeltstående afklarende session, hvor jeg i samarbejde med dig, tager en temperaturmåling på dig, dit nervesystem og dit stressniveau.

 • Til dig som ikke umiddelbart kan genkende nogen af de ovenstående punkter, men vil være sikker på, at der ikke er noget, som du har overset.

 • Til dig som måske kan genkende et enkelt eller to af punkterne ovenfor, men er i tvivl om det er noget, der bør tages hånd om.

 

Ledersupervision – Et forløb af 5 eller 10 samtaler af 75 min varighed

Et forløb hvor vi sammen arbejder med at give dig en bedre fornemmelse af dig som leder, hvor vi træner din egen fornemmelse for din krop og dit nervesystem.

 

 • Til dig som er blevet nysgerrig på, hvordan en bedre fornemmelse af egne kropslige tilstande kan være en støtte i dit daglige arbejde

 • Til dig som kan genkende flere af punkterne ovenfor og som gerne vil forhindre, at det udvikler sig

 • Til dig, som mærker stress eller udbrændthed og som gerne vil have hjælp til at få det bedre

bottom of page