top of page

Kurser og foredrag

Jeg har 15 års erfaring og mere end 2000 individuelle samtaleforløb bag mig.

Derudover har jeg afholdt foredrag, kurser og workshops for mere end 150 offentlige og private virksomheder.

Jeg trækker derfor på både teoretisk viden, men også omfattende praktisk erfaring i min undervisning. Hos mig bliver alle kurser og oplæg skræddersyet til den aktuelle virksomhed og den arbejdsvirkelighed, I står i. 

Forebyggelse af arbejdsrelateret stress i virksomheder

Hvorfor forebygge stress?

Selvom stress har været på dagsordenen i mange år, er antallet af stresstilfælde her i Danmark ikke blevet mindre.

Det koster at have medarbejdere fraværende fra arbejdspladsen i kortere eller længere periode grundet stress. Derfor er det vigtigt som arbejdsplads at have en vedvarende opmærksomhed på, hvordan man forebygger og håndterer stressbelastninger i virksomheden.

Stress indvirker på vores evner til at holde overblik, træffe nye beslutninger og tænke kreativt. Et særligt fokus på stressforebyggelse er derfor ikke bare godt for bundlinjen på sigt. Det sikrer også en vedvarende kvalitet i arbejdet og skaber fokus på godt arbejdsmiljø blandt ledere og medarbejdere. 

Måske har I allerede tidligere haft kurser eller foredrag om stresshåndtering. Men ligesom vi er nødt til at genopfriske vores viden om førstehjælp for at kunne huske det, er det også relevant løbende at få genopfrisket vores viden om stress og stresshåndtering.

Skræddersyede kurser og foredrag om arbejdsrelateret stress

Alle forløb og kurser vil blive skræddersyet særligt, så de passer til jer og jeres arbejdsplads.

Under et typisk kursus eller foredrag vil I blandt andet få svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål om stress:

- Har jeg stress?

- Hvilke symptomer på stress skal jeg holde øje med?

- Hvordan skelner jeg mellem at have travlt og være stresset?

- Hvad skal jeg stille op, hvis jeg mærker stresssymptomer?

- Hvordan forebygger jeg arbejdsrelateret stress?

- Hvad siger jeg til mine kolleger/medarbejdere, hvis de virker stressede? 

 

Kurset vil kombinere erfaringer fra individuel behandling af stressramte med viden og erfaring fra organisatorisk stressforebyggelse.  

Alle oplæg vil bestå af en blanding mellem virkelige eksempler og nyeste forskning på området.  

Jeg tilbyder også

- Praktisk træning i stresshåndtering for mindre afdelinger eller grupper.

- Erhvervspsykologisk konsulentbistand til udarbejdelse af apv og afdækning af det psykiske arbejdsmiljø.

- Erhvervspsykologisk konsulentbistand til implementering af stresspolitikker og trivselspolitikker.

Kurser og foredrag: Services

Mindfulnesskursus - få hjælp til stress og koncentrationsbesvær

Jeg har de sidste mange år gennemført mindfulnesskurser for både private og offentlige virksomheder med gode resultater.

Deltagerne udtaler blandt andet:

"Dygtig og kompetent underviser.”

”Behagelig, rolig og imødekommende underviser, der er rigtig dygtig til at formidle/kommunikere budskabet, så det er forståeligt. ”

”Meget dygtig underviser, der har introduceret mig til et redskab, der forhåbentligt kan bruges til at reducere stress.”

”Det er et flot og relevant kursustilbud, da jeg oplever stigende pres/krav på mit arbejde i hverdagen. "

 

Jeg tilbyder både mindfulness-sessioner som drop-in, hvor jeg kommer fast hos jer og afholder mindfulnessmeditationer for de medarbejdere der ønsker at deltage og jeg afholder også mindfulnessforløb, som en sammenhængende kursusrække over 6 gange, hvor jeres medarbejdere får en grundig indførsel i mindfulnessteknikkerne og principperne bag.

Begge muligheder vil kunne virke forebyggende mod stress og belastningsreaktioner, fremme koncentrationsevnen og generelt sikre høj medarbejdertrivsel og godt psykisk arbejdsmiljø.

Opsigelse af medarbejdere

Når man står for opsigelse af medarbejdere, kan professionel støtte undervejs være en vigtig hjælp.

Jeg tilbyder støtte og sparring både før, under og efter afskedigelsen.   Før afskedigelsen

Selve afskedigelsesprocessen kan være en vanskelig affære, og ligegyldigt hvor grundigt I forbereder jer, kan der altid opstå forudsete situationer. Jeg hjælper før afskedigelsen med at klæde jer på som virksomhed og ledelsen med at håndtere afskedigelsesprocessen. Det kan give jer mulighed for, at være forberedt på de reaktioner I vil møde og blive tydelige på, hvordan I gerne vil håndtere dagen. Under afskedigelsen

Jeg har god erfaring med, at stå til rådighed under afskedigelsesprocessen, for derved at give den enkelte medarbejder mulighed for, at få en fortrolig samtale om situationen og ens reaktioner på at blive afskediget. Det er meget forskelligt, hvor stort behovet er, men som ledelse kan det være en tryghed at vide, at der er en professionel rådgiver tilstede, skulle det blive nødvendigt.Efter afskedigelsen- for dem, man skal sige farvel til

Jeg tilbyder opfølgende samtaler for de medarbejdere, der er blevet afskediget. Her vil fokus være at få afsluttet det nuværende arbejdsforløb på en god måde samt støtte medarbejderen i at komme godt videre. Efter afskedigelsen - for dem, der skal blive

Det kommer ofte bag på ledere, at der i kølvandet på en afskedigelsesrunde ofte vil være en periode med mangel på energi og pessimisme. De resterende medarbejdere kan også være berørte af situationen og kan i nogle tilfælde føle det svært, at have "klaret den", når nu kollegaen med de to små børn ikke længere har et arbejde. Jeg tilbyder oplæg og workshops med særligt fokus på, hvordan man som virksomhed og afdeling kan slippe det gamle og komme godt videre i den nye virkelighed efter afskedigelsesrunden.  

Konflikthåndtering - få hjælp til at bevare det gode psykiske arbejdsmiljø

Har I også en høj grad af kundekontakt i jeres virksomhed og oplever, at der af og til kan opstå vanskelige situationer, som I kan have svært ved at takle?

I virksomheder med høj graf af kundekontakt, for eksempel inden for servicebranchen eller restaurationsbranchen, vil der også være en højere grad af vanskelige eller konfliktfyldte situationer, som jeres medarbejdere skal takle.

Oftest løses det fint til både kunden og medarbejderens tilfredshed. Men nogen gange kan situationen gå i hårdknude eller medarbejderen kan opleve, at situationen bliver ubehagelig og vanskelig at lande godt. Det kan i værste fald ende i mistrivsel, belastningsreaktioner eller sågar med at medarbejderen må sygemelde sig.

Jeg tilbyder et praktisk orienteret konflikthåndteringskursus, der kan klæde jeres medarbejdere på til at takle svære situationer eller konfliktfyldte samtaler.  Og som kan være med til at sikre, at den gode stemning og trivsel hos jeres medarbejdere styrkes og bevares.

 

Kontakt mig allerede i dag og hør nærmere

Work-life balance - få værktøjer til at forebygge stress og udbrændthed

Noget der bliver talt meget om i medierne, er hvordan vi kan skabe en sund balance mellem arbejdslivet og det private liv. Igennem årene er det at have en uhensigtsmæssig eller manglende balance mellem arbejdsliv og privatlivet, blevet kædet sammen med stress, udbrændthed, belastningsreaktioner og dårligt arbejdsmiljø.

På dette kursus vil I få konkrete værktøjer og strategier til, hvordan I som virksomhed, afdeling og individer kan skabe en bedre balance mellem arbejde og fritid. Kurset er sammensat af teoretisk viden og praktiske erfaringer opsamlet gennem 15 års arbejde med virksomheder og stressramte medarbejdere.

Kurset vil altid blive tilpasset jeres arbejdsplads, så I oplever det relevant for den arbejdsvirkelighed I befinder jer i.

bottom of page