top of page

Om mig

Jeg hedder Eva Borgen Paulsen og har været psykolog siden 2006. Jeg er autoriseret af Dansk Psykolognævn og medlem af Dansk Psykologforening.

Hos mig vil du møde en omsorgsfuld, tydelig, empatisk og understøttende psykolog. Jeg er god til at give følgeskab og være til stede med dig, så du kan blive klogere på dig selv og det, du slås med. Jeg kan også være direktiv og giver værktøjer, når der er brug for det.  

Jeg har gennem årene videreuddannet mig inden for kognitiv terapi, mindfulness, traumebehandling og senest inden for kropsterapi.

 

Når du er klient hos mig, så vil du opleve at jeg benytter mig af flere forskellige metoder og terapiformer i vores sessioner. Det er vigtigt for mig, at have et bredt spektrum af tilgange for at kunne trække på det, som jeg vurderer er relevant for dig og din situation.

Du vil også opleve, at jeg ofte arbejder 2-sporet. Forstået på den måde at vi sammen arbejder med de dybere emotionelle og kropslige lag, som kan ligge til grund for de adfærdsmønstre, du mærker, dukker op, og som du gerne vil ændre på. Samtidigt vil jeg sammen med dig definere konkrete øvelser eller opgaver, som du kan bruge til at arbejde videre med imellem sessionerne.

 

Skulle du ønske en anden fremgangsmåde, eller har du helt konkrete ønsker til,  hvordan vi arbejder med din problemstilling, så ring og få en snak på telefon +45 30 68 53 50

autoriseret psykolog.jpg
Profil: About Me

C.V.

Erhvervserfaring:

2012 – Nu      Borgen Psykologi

2011 – 2012    Falck Healthcare

2008 – 2011   KiaPro

2007 - 2008  Ekstern lektor v. Aalborg Universitet

2006 – 2011   Løkken Stress CenterUddannelse: 

2010              Autoriseret af Dansk psykolognævn

2006             Cand. Psych ved Aalborg universitet 

1999              Matematisk studentereksamen

Efteruddannelser:

2018              Overbygningsuddannelse i Relationel biologisk traumeterapi

                     Skolen for psykosomatik v. Ulla Rung Weeke

2017              Grunduddannelse i Relationel biologisk traumeterapi

                     Skolen for psykosomatik v. Ulla Rung Weeke

2014              Grunduddannelse i Psykotraumatologi RITS®

                     v. Center for beredskabspsykologi

2013              Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi - Instruktørtræning for professionelle

                     v. Antonia Sumbundu, Leif og Anette Schwensen

2008             1-årig efteruddannelse i kognitiv terapi

                     v. Kognitiv Terapi Center Århus

 

Kurser:

2018              Den tavse stemme – workshop med Peter Levine

2017              Childhood trauma and brain development v, Bruce Perry

2016              Treating trauma v. Jon Allen

2016              Ptsdbehandling v. Edna Foa

2016              A day of mindfulness v. Jon Kabat-Zinn

2015              Kropspsykoterapi v. Pat Ogden

2014              Den udforskende dialog i mindfulness v. Antonia Sumbundu

2014              Fit Intensive practice v. Scott Miller

2014              Traumebehandling og hypnose v. Lone Bennedsen

2013              Fortsætterkursus i klinisk hypnose v. Inge Guldal

2013              Grundkursus i klinisk hypnose v. Inge Guldal

2013              Mindfulness-baseret Stress reduktion v. Eve Lorenzen og Robert Jørgensen

2012              Behandling af stress v. Giorgio Grossi

2012              Kompliceret sorg v. Maya O´conner

2011               Supervision af andre faggrupper v. Benedicte Schilling

2010              Differentialdiagnostik v. Dansk pyskologforening

2010              Depressionsbehandling v. Sociallæge institutionen Århus

2009             Psykotraumatologi v. Anders Korsgaard

2009             ACT v. Tobias Lundgren og Joanne Dal

2007             Konflikthåndtering v. Dansk Psykologforening

Profil: About
bottom of page