top of page

Individuelle samtaleforløb

Hvad kan jeg hjælpe med?

Jeg har gennem årene særligt arbejdet med stress, akutte kriser og traumer samt arbejdsrelaterede problemstillinger som for eksempel konflikthåndtering, mistrivsel på arbejdspladsen, arbejdsrelateret stress, det svære samarbejde og håndtering af afskedigelser. Nedenfor kan du læse mere om de specifikke emner.


Skulle du sidde med en tematik, som jeg ikke har nævnt, er du meget velkommen til at skrive til mig direkte her eller ringe på +45 30 68 53 50 til en afklarende snak om et forløb hos mig kunne være relevant for dig.

_MG_6216SH_edited_edited.jpg

Stress

Alle mennesker er forskellige, og derfor vil hver enkelt stressforløb blive tilpasset lige nøjagtigt din situation og dine problemstillinger.

Hvis du er i en tilstand af høj stress, når du starter hos mig, så vil vi først arbejde mest med at få stresstilstanden til at lægge sig igen. Når vi befinder os midt i en stresstilstand, er hele vores krop præget af kamp/flugt- responsen. I den tilstand kan vi opleve hukommelsesbesvær,  koncentrationsbesvær, hjertebanken, svimmelhed og andre stresssymptomer, som påvirker din evne til at tænke rationelt og lære nyt. Derfor er det vigtigt først at få ro på dit system, før vi kan begynde at arbejde med at forandre adfærds- og tankemønstre.

Når kroppen er begyndt at give slip på stresshormonerne, vil vi arbejde videre med at afdække, hvilke faktorer hos dig og i dine omgivelser (arbejdsplads, familieliv med videre), som har medvirket til din stresstilstand. Derudover vil vi arbejde med, hvorvidt og hvordan disse faktorer kan ændres.

Er du sygemeldt fra din arbejdsplads vil jeg også kunne hjælpe med, hvordan du kan komme godt tilbage i arbejde og støtte dig i, hvordan du kommunikerer med din arbejdsgiver under forløbet.

Du kan desuden læse mere om, hvilke symptomer på stress, du skal kigge efter i mit blogindlæg her

Forest

Akutte kriser og traumer

Når vi har været ude for noget voldsomt uden for vores kontrol, eller vi står midt i stormvejret, kan vi opleve at reagere på måder vi ikke kan genkende. Her kan det være afgørende for at du heles godt, at få professionel støtte. Ofte vil vi reagere både fysisk og psykisk, når vi mister fodfæstet, og det er reaktioner, som kan virke fremmedartede for os. Hos mig kan du få støtte til at forstå hvad der sker med dig. Du vil  få hjælp og vejledning til, hvordan du får det bedre og hvordan du kan komme godt ud på den anden side.

Læs mere om krisereaktioner
Cracked Asphalt
Individuelle samtaleforløb: Services

Trivsel og mistrivsel i arbejdslivet

Oplever du, at dit arbejde fylder meget for dig, når du kommer hjem? At du har svært ved at finde gejst og motivation? Det kan også være, at du oplever, at du har kunder, kolleger eller ledere, som det er rigtigt svært at samarbejde med? Måske har du været udsat for mobning eller psykisk vold på arbejdspladsen? 

Eller måske står du ved en skillevej og har svært ved at afklare, hvordan du kommer videre i din karriere. Jeg kan hjælpe med både coaching i forhold til karrieren samt vejledning i forhold til bedre kommunikation, konflikthåndtering og samarbejde på arbejdspladsen. 

Laptop & Coffee

Jobsøgende - hvad gør jeg?

​På engelsk har man udtrykket "between jobs" for de perioder af sit liv, hvor man er jobsøgende. Det signalerer at perioden er en fase - en mellemstation - hvor man er i bevægelse mod noget nyt. På dansk bruges ordet ledig, som i vores nuværende samfund har fået en tiltagende negativ klang. Mange oplever derfor stor frustration og vanskelighed ved at håndtere både afskedigelsen og tiden derefter, når man skal finde sig en ny hverdag som jobsøgende. 

Jeg tilbyder coachingforløb særligt rettet mod dig, som er blevet afskediget eller står som ledig og som ønsker hjælp til at håndtere afslutningen på det gamle arbejde. Ligesom jeg tilbyder coaching omkring håndteringen af hverdagen som jobsøgende. 

Business Meeting

Kropsterapi

Hos mig er det også muligt at arbejde med kriser, traumer og stresstilstande ved at have fokus på kroppen og nervesystemet. Når vi arbejder kropsligt, arrbejder vi bottom-up istedet for top-down igennem konkrete øvelser. Det vil sige at vi først mærker, hvad der sker i kroppen og derefter omsætter disse fornemmelser til ord. Ved at arbejde med kropslige tilstande og kropslige adfærdsmønstre, vil du kunne få en dybere forståelse for dig selv og måske også opdage nye strategier til at håndtere press, svære situationer og grænsesætning.
Læs meget mere på min blog ved at trykke på linket nedenunder.

Hand Reaching Out
Individuelle samtaleforløb: Services
bottom of page